Informacije o istraživanju ‘GRAĐANI MLAĐE I STARIJE ŽIVOTNE DOBI RASPRAVLJAJU’

Pozivamo Vas da sudjelujete u istraživačkom projektu koji istražuje mišljenja i osjećaje građana mlađe (18-29) i starije životne dobi (60+) o društvenim pitanjima vezanim uz rod i spolnost (poput rodne ravnopravnosti ili pobačaja i sličnih tema).

Ovaj projekt je dio istraživanja kojeg provodi Tanja Vučković Juroš i kojeg financira Europska komisija u sklopu Okvirnog programa za financiranje istraživanja i inovacija Obzor 2020. Istraživanje se provodi na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj ovog projekta jest razumjeti kako građani različite životne dobi razgovaraju sa svojim prijateljima i poznanicima o raznim društvenim pitanjima.

 Željeli bismo da sudjelujete u ovom istraživanju:

  • Ako ste hrvatski državljanin između 18 i 29 godina ili stariji od 60 godina;
  • Ako niste član nijedne političke stranke;
  • Ako na sudjelovanje u istraživanju možete pozvati 3-5 prijatelja ili poznanika sličnih Vama.

Niti Vi niti Vaši prijatelji ili poznanici ne trebaju nikakvo posebno predznanje za sudjelovanje u istraživanju. Zanimaju nas prvenstveno Vaša razmišljanja i osjećaji.

Procedura

Ako biste željeli biti dio ovog istraživanja i zadovoljavate naše uvjete za sudjelovanje, zamolit ćemo Vas da zajedno s 3-5 prijatelja najsličnijih Vama sudjelujute u jednom grupnom razgovoru o društvenim pitanjima vezanim uz rod i spolnost.  

Očekujemo da će grupni razgovor trajati između 90 i 120 minuta. Grupni razgovor ćemo napraviti na mjestu prema dogovoru – to bi trebalo biti mjesto u koje stane čitava grupa i u kojem se naš razgovor može odviti u privatnosti i bez ometanja. To može biti dom nekog od sudionika ili neko drugo mjesto koje će predložiti istraživači ili sudionici.

Vaši prijatelji i Vi ćete moći postaviti pitanja o istraživanju prije grupnog razgovora. Nakon toga ćemo Vas zamoliti da međusobno razgovarate o nizu društvenih pitanja. Istraživači će ponuditi neke materijale za raspravu i moguće postavljati neka pitanja, no prvenstveno nas zanima čuti što Vi i Vaši prijatelji mislite i osjećate o tim temama i što smatrate važnim.

Nekoliko tjedana nakon grupnog razgovora, ponovno ćemo kontaktirati jednog ili dvoje sudionika grupnog razgovora i pitati ih bi li bili zainteresirani sudjelovati u jednom individualnom razgovoru (intervjuu). Sudionici koje kontaktiramo na taj način slobodno mogu odbiti dalje sudjelovati u istraživanju, bez ikakvih posljedica. No, ako pristanete napraviti naknadni intervju, on će se odviti na mjestu prema Vašem izboru ili online, preko Zoom aplikacije.

Očekujemo da će naknadni intervju trajati između 30 i 90 minuta. Pitat ćemo Vas neka dodatna pitanja o temema o kojima smo pričali u grupnim razgovorima te ćemo Vam također dati priliku da govorite o temama koje smatrate važnim, ali o kojima niste stigli pričati u grupnom razgovoru.

Rizici i nelagode

Sudionici u ovom istraživačkom projektu će pričati o društvenim pitanjima koja neki smatraju osjetljivim i o kojima različiti ljudi mogu imati vrlo drugačija, pa čak oprječna mišljenja. To je u redu, želimo čuti različite stavove i tu nema pogrešnih odgovora.  No, važno je da se u ovim razgovorima svi osjećaju ugodno te da se odnose s poštovanjem i da slušaju jedni druge, čak i ako se ne slažu s onim što je rečeno. Na taj način će svi moći slobodno i bez neugode izraziti svoja mišljenja.

Ne morate odgovarati ni na jedno pitanje na koje ne želite odgovoriti niti razgovarati o stvarima o kojima ne želite razgovarati. Ako se u bilo kojem trenutku ne osjećate ugodno, slobodno možete privremeno ili u potpunosti napustiti razgovor, bez davanja razloga ili bilo kakvih objašnjenja.

Prednosti

Vaši nam odgovori mogu pomoći da bolje razumijemo različite poglede i mišljenja koje ljudi imaju o raznolikim društvenim pitanjima. Glavni će rezultati biti dostupni sudionicima i svim zainteresiranima.

Snimanje

S Vašim pristankom, grupni i individualni razgovori bit će snimljeni. Sve audio i video snimke koristit će se isključivo kako bi se transkribirale za potrebe istraživanja budući da nam je važno da imamo točan zapis onoga što sudionici govore. Ove snimke nikada neće biti dostupne nikome drugome.  Kako bismo zaštitili privatnost svih sudionika, ni pod kojim uvjetima nije dopušteno da sami radite video ili audio zapis Vašeg sudjelovanja u istraživanju.

Povjerljivost

Svi podatke o Vama i Vašim mišljenima tretirat ćemo kao povjerljive podatke. Vaše ime i druge identificirajuće informacije bit će uklonjene iz svih istraživačkih materijala, a Vaši će se podaci prikupljati pod kodovima. Prilikom predstavljanja rezultata istraživanja, koristit ćemo pseudonime i anonimizirane podatke.

No, morate znati da istraživači ne mogu jamčiti punu povjerljivost kada u razgovorima sudjeluju i drugi ljudi. Stoga od svakog od Vas tražimo da ni s kim ne raspravljate niti ponavljate stvari koje ste čuli u grupnim razgovorima. Želimo da ovi razgovori budu otvoreni i svima ugodni i stoga tražimo od svih sudionika da poštuju privatnost i svih drugih sudionika. 

Čuvanje podataka

Sve audio ili video snimke prikupljene u ovom istraživanju bit će sigurno pohranjene te će ih se čuvati do 15 godina nakon završetka projekta. Tijekom tog razdoblja, nijedna treća strana neće nikad dobiti pristup snimkama. Nakon isteka tog razdoblja, sve audio i video snimke bit će uništene.

Vaše ime i drugi identificirajući podaci bit će uklonjeni sa svih istraživačkih materijala i u takvom anonimiziranom obliku će biti pohranjeni na sigurno digitalno mjesto te će ih se u ovom anonimiziranom obliku čuvati na neodređeno vrijeme. Vaš identitet nikad neće biti otkriven trećoj strani. U slučaju da se neki istraživački materijali dijele s ostalim istraživačima, isključivo u istraživačke svrhe, tada će ti materijali uvijek biti anonimizirani i smatrani strogo povjerljivim.

Zahvala za sudjelovanje

Vaši stavovi i mišljenja su od iznimne važnosti za ovo istraživanje. Kako bismo izrazili svoju zahvalnost, svakom sudioniku možemo ponuditi DM darovnu karticu u vrijednosti od 40 EUR za sudjelovanje u grupnom razgovoru. Darovne kartice ćemo podijeliti nakon grupnog razgovora, bez obzira jeste li ga završili i bez obzira na daljnje sudjelovanje Vas i Vaših prijatelja u ovom istraživanju. No, u slučaju da Vas izaberemo za sudjelovanje u naknadnom intervjuu i Vi pristanete sudjelovati u njemu, u znak zahvale možemo ponuditi još jednu DM darovnu karticu u vrijednosti od 20 EUR.

Dobrovoljno sudjelovanje

Sudjelovanje u ovom istraživanju jest u potpunosti dobrovoljno. Možete odbiti sudjelovati bez ikakvih posljedica. Ako odlučite sudjelovati, Vaše je pravo odustati od sudjelovanja u istraživanju u bilo kojem trenutku i to bez ikakvih posljedica ili gubitaka i bez davanja razloga ili ispitivanja o Vašem odustajanju.

Nadalje, nakon grupnog razgovora ili eventualnog naknadnog intervjua, imat ćete priliku ograničiti korištenje svojih podataka. Vaša odluka ni na koji način neće utjecati na nagrade ili prednosti na koje imate pravo. Možete se i naknadno predomisliti te povući svoj pristanak do godinu dana nakon završetka projekta, a Vaši podaci će vam biti vraćeni ili uništeni, bez ikakvih posljedica ili gubitaka.

 

Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih briga ili problema vezanih uz sudjelovanje u ovom istraživanju, možete se obratiti Povjerenstvu Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja na e-mail

U slučaju pitanja ili briga vezanih uz zaštitu Vaših osobnih podataka, možete se obratiti službenici za zaštitu osobnih podataka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivančici Benaković.

Ako imate pitanja o samom istraživačkom projektu, možete izravno kontaktirati istraživačicu Tanju Vučković Juroš.